Oppgave: Felt

Feltarbeid i myr

Publisert: 07.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Okseøye

Dette er en samling med frittstående feltoppgaver som kan gjennomføres uavhengig av hverandre.

Spade. Foto.Grav deg ned i myra!
Opphavsmann: Hyena
 

Under mosedekket. Foto. Under overflaten.
Opphavsmann: Kristin Bøhle
 

Tre lange torvmoseplanter. Foto.Lang torvmose. Hvor lang plante kan du klare å få opp?
Opphavsmann: Kristin Bøhle
 

Torvmose og tranebær. Foto. Torvmose og tranebær.
Opphavsmann: Kristin Bøhle
 

Rund soldogg. Foto. Rund soldogg - kjøttetende plante.
Opphavsmann: Kristin Bøhle
 

Digital vekt. foto.Elektronisk vekt.
Fotograf: Sterilgutassistentin
 

Drenert myr med skogvekst.foto.Myr med grøft.
Opphavsmann: Kristin Bøhle
 

 

Hensikt

Hensikten er å få en forståelse av hvordan artenes egenskaper og miljø påvirker suksesjonen. Målet er også å se sammenhengen mellom miljø og artsutvalg.

Utstyr

Aktivitetene krever svært lite utstyr. Hvis du skal gjøre alt, trenger du spade, vekt, flora II  med karsporeplanter, målbånd eller linjal og notatsaker.

Tid

Man kan bruke alt fra en halv time til hele skoledagen.

Rapport

En rapport bør inneholde skisser, bilder, resultater av observasjoner, drøftinger og eventuelle konklusjoner.

Framgangsmåte

 • Jordprofil

  Grav et hull i myra, og se om du finner sjiktdeling. Forklar hvorfor det har blitt slik.

 • Torvdannere

  Hvor lang sammenhengende torvmoseplante kan du klare å grave/lirke opp fra myra? Kan du se hvor stor del av planten som er levende? Er det forskjell på de ulike artene?

 • Flombuffer

  Vei mose som er mettet med vann, og tørrvekta av den samme mosen. Hvor mange ganger tyngre var den i våt tilstand?

 • Konservering

  Grav ned en appelsin, et eple, en gulrot eller lignende i en torvmosemyr. Gjør det samme i en skog, et hogstfelt eller et annet økosystem hvor du har drevet med feltarbeid. Hvis du gjør dette rett etter skolestart, kan du vente en måned eller to, eller kanskje helt til våren, før du graver skatten opp igjen. Hva har skjedd på de to ulike lagringsplassene? Hvorfor?

 • Miljø og artsutval

  Når du ser på ei torvmosemyr, vil du oftest finne svært mange Når du ser på en torvmosemyr, vil du oftest finne svært mange fargevariasjoner mellom grønt, gult, rødt og brunt. Noen av plantene er mer tettvokste, lodne og fyldige, mens andre er spinkle og langstrakte. Det finnes cirka 50 torvmosearter i Norge, og alle torvmosene har en stjerne i toppen. Kan du se om typen torvmose kan fortelle noe om topografien og miljøet, for eksempel hvor vått det er? Hvor mange ulike torvmoser kan du finne på myra? Kanskje du kan sette artsnavn på noen også?

 • Næringstilgang

  Der det kommer næring med sigevannet fra frodige områder rundt myra, vil du finne flere arter. Langt ut på flate myrer og på høyder i myra kommer vann kun som nedbør, og det blir næringsfattige forhold og mindre artsrikdom. Kan du finne eksempler på begge deler? Se etter dybden på myra og mengden med arter.

 • Kjøttetende planter

  Soldogg og tettegras skaffer seg nitrogen ved å fordøye små insekter som fester seg til bladene. Disse kan trives på næringsfattige myrer sammen med torvmosen. Kan du finne dem? I myrtjern kan du finne blærerot som flyter i vannet. Blærerot er også en kjøttetende plante.

Suksesjon

 • Er det sannsynlig at den myra du befinner deg på, kan har vært et tjern som over lang tid har blitt fylt opp av humus og grodd igjen med torvmoser? Begrunn og forklar!

 • Når en myr blir grøftet opp, tar suksesjonen en annen retning. Beskriv de endringene som skjer over tid. Dette kan du gjøre enten du finner oppgrøftet myr som du kan kartlegge, eller du tenker deg hva som vil skje.