Fagstoff

Modul 4: Spredningsmål

Publisert: 28.09.2015, Oppdatert: 06.03.2017
Spredningsmål  

 

Standardavvik 

 

Oppgaver  

 

 Ressurser på KhanAcademy 

  Ikonbilde som leder til en quiz i spredningsmål. Bilde.Quiz i spredningsmål    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Median og kvartil Varians og standardavvik