Læringssti

Publisert: 05.10.2015, Oppdatert: 13.07.2017
Varighet: 3t
Rød sone på Oseberg 3

HMS i boremodulen

I denne læringsstien ser vi nærmere på arbeidssituasjoner i boremodulen og hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre de som jobber der. 


 

Når du er ferdig med denne læingsstien, skal du kunne

  • gjøre rede for reglene som gjelder for rød sone på boredekk
  • gjenkjenne farlige situasjoner som kan oppstå som følge av arbeid på og med bevegelig utstyr, og beskrive hvilke sikringstiltak som er tatt i bruk for å hindre faresituasjonene
  • vurdere hvilke konsekvenser brudd på prosedyrer kan ha for mennesker, utstyr og ytre miljø
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti