Læringssti

Publisert: 05.10.2015, Oppdatert: 14.07.2017
Varighet: 3t
HMS offshore

Skjema for planlegging, analyse og rapportering

I denne læringsstien får du innsikt i systemene som brukes for arbeidstillatelse, sikker jobb-analyse og risikovurdering av jobben som skal utføres offshore. Vi ser også på hvordan man skal oppføre seg om det oppstår en uønsket hendelse.

 

Sentrale dokumenter i dette emnet er:

 • AO – arbeidsoppdrag/arbeidsordre
 • AT – arbeidstillatelse
 • SJA – sikker jobb-analyse
 • RUH – rapport uønsket hendelse
 • Risikomatrise

 

Når du er ferdig med denne stien, skal du

 • forstå hensikten med RUH/stoppkort
 • kunne vurdere om tiltak som foreslås, vil redusere risiko
 • kjenne reglene for bruk av AT og kunne vurdere hvilken AT som er riktig for et arbeidsoppdrag
 • kunne bruke risikovurdering, fylle ut SJA og AT for et arbeidsoppdrag
 • kunne bruke SJA i gjennomgang av arbeidsoppdrag med andre
 • kunne skrive en sluttrapport om et arbeidsoppdrag
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti