Fagstoff

Selvstendig næringsdrivende

Publisert: 05.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

Du kan eie bedriften alene eller sammen med noen. Dersom flere eier en bedrift sammen, har eierne et delt ansvar.

En bedrift kan også være et aksjeselskap. Dersom du er leder i et et akseselskap, er du ikke selvstendig næringsdrivende. Du er ansatt, og selskapet er din arbeidsgiver.

Det finnes mange måter å eie og drive en bedrift på.

 

Arbeidsgiveravgift
Skatt til staten av lønnen som dine ansatte får utbetalt.

 

Folketrygden
Som lønnsmottaker betaler du litt av lønnen du tjener til folketrygden. Dette gir deg rett til tjenester som sykepenger og trygd.

Tre gründere. Foto.

De fleste yrkesaktive mennesker er ansatt på en arbeidsplass. Men mange starter også sin egen bedrift og er selvstendig næringsdrivende.

Som selvstendig næringsdrivende eier du din egen bedrift. I denne bedriften kan du jobbe alene, eller du kan ha ansatte. Mange dyktige yrkesutøvere starter sin egen bedrift.

Elevbedrift eller ungdomsbedrift kan gi nye muligheter

Kanskje har du hatt elevbedrift eller ungdomsbedrift som fag på skolen? Da vet du at du trenger gode ideer, pågangsmot og noe økonomisk sikkerhet for å komme i gang. Du vet også at bedriften må tjene nok penger til lønn til deg og de andre som er ansatt, til utstyr og råvarer og skatter og avgifter.

Gjør deg kjent med reglene for din virksomhet

For noen typer virksomheter må du også ha ulike typer godkjenninger, for eksempel hvis du skal starte en familiebarnehage eller jobbe med næringsmiddelproduksjon.

Når du er selvstendig næringsdrivende gjelder andre regler enn for ansatte:

 • Du betaler ikke arbeidsgiveravgift til staten for din egen lønn. Arbeidsgiveravgift er en skatt til staten som tilsvarer en prosentsats av arbeidstakerens lønn.
 • Du betaler arbeidsgiveravgift for lønn til dine ansatte. De skal også ha feriepenger.
 • Du opparbeider deg ikke de samme rettighetene til folketrygden som arbeidstakere gjør. Det gjelder egne regler for selvstendig næringsdrivende.
 • Du får ikke sykepenger før det har gått en viss tid.
 • Du får ikke arbeidsledighetstrygd før etter åtte uker.
 • Du må betale forskuddsskatt. Denne beregnes ut fra hvor mye det er forventet at bedriften din vil tjene.
 • Dersom du tar opp lån til bedriften, står du personlig ansvarlig for dette lånet.

Som privat næringsdrivende er du altså ikke sikret alle de rettighetene som ansatte har. Det finnes forsikringsordninger som ivaretar dette for private næringsdrivende.

Mange fagutdannede i helse-, sosial- og oppvekstsektoren starter sin egen bedrift. Noen eksempler er:

 • familiebarnehager
 • hudpleiesalonger
 • velværesentre
 • personlige assistenter

Utfordringer til deg

 1. Finn ut om det er personer i din kommune eller bydel som driver sin egen bedrift innen helse-, sosial- og oppvekstsektoren.
 2. Intervju en eller flere av dem om hvordan det er å drive sin egen bedrift.
Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Generelt