Oppgave

«Vær hilset, I Nordlands bebyggende Mænd»

Publisert: 14.10.2015, Oppdatert: 06.03.2017

Petter Dass skriver Nordlands trompet. Illustrasjon,    

Ordforklaringer

 • prælat – en geistlig person
 • Helligdoms Huus – kirka
 • leylendingen – leiledningen, en som leier jord
 • odelsmand – selveiende bonde
 • Strandsiddende Flok – personer som bor ved sjøen, men ikke eier egen jord
 • matrone – ei gift kvinne, muligens noe eldre; tilsvarer omtrent hustru og madam
 • gemytt – sinnelag, lynne
 • redebon Tienist' tilsiger – beredvillig (parat) til tjeneste

  

Tekstutdrag «Vær hilset, I Nordlands bebyggende Mænd» fra Nordlands Trompet

 

Vær hilset, I Nordlands bebyggende Mænd

Fra Verten i Huset til trælende Svend,

Vær hilset, I Kofte-klæd Bønder!

Ja samtlig saa vel ud til Fiære som Field

Saa vel den der bruger med Fisken paa Gield

Som salter Graae-Torsken i Tønder.

Vær hilset, I Geistligheds hederlig Lius

Prælater, og Orden i Helligdoms Huus,

Hver i sin Bestilling hin gieve! T

illige den velbetroed Øvrigheds Mand, S

om bære bør Sverdet og Retten i Land,

Fra Vold og Uorden hanthæve!

Hil være Leylendingen, Huus-Manden og,

Hver Odelsmand med den Strandsiddende Flok

Af hvad for slags Middel og Evne

Udliggere, Kræmmer, hvad Navne de har

Samt flere, som jeg her udtydlig og klar

For Mangel af Tiid ey kand nævne.

Hil være det elskelig Qvindelig Kiøn,

Matroner og ægte-gift Hustruer skiøn',

Madamer og ugifte Piger;

Dog synderlig tugtig Gemytter i sær,

Min Hilsen jeg samtlig tilbyder enhver, o

g redebon Tienist' tilsiger, […]

 

 

Oppgave 1

 

Ikon for individuelt arbeid. Illustrasjon.  

Individuell refleksjonsoppgave.

Oppgave 2

 1. Nordlands Trompet er et «topografisk læredikt». Forklar hva som ligger i dette begrepet.
 2. Hva kan grunnen være til av Nordlands Trompet først kom på trykk over 30 år etter dikterens død?
 3. Hvilken tittel blei brukt da boka ble trykt i 1739?
 4. Hva forteller tittelen om formålet med denne teksten?

 

Ikon for å snakke. Illustrasjon.  

Muntlig oppgave basert på skriftlig manus.

Oppgave 3

Petter Dass var prest på Alstahaug i Nordland. I si hilsning i innledninga til Nordlands Trompet henvender han seg i til dem som bor på Helgeland, i Salten, Lofoten og Vesterålen.

 

Tenk deg at du som ung, nytilsatt prest blir bedt om å holde 17. mai-tale på Alstahaug. I innledninga til talen din har du bestemt deg for å hilse beboerne i dette området i god Petter Dass-stil, men på en måte som passer inn i vårt århundre.

 

Skriv ei slik innledning til en 17. mai-tale (maks 150 ord) og framfør den muntlig for klassen. Legg vekt på å bruke samme rim og rytme som Petter Dass benytter i innledninga til Nordlands Trompet.

 
Relatert innhold

Faglig

Generelt