Fagstoff

Modul 2: Presentasjon av tallmateriale

Publisert: 28.09.2015, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Presentasjon av tallmateriale  Kumulativ frekvens