Fagstoff

Modul 2: Presentasjon av tallmateriale

Publisert: 28.09.2015, Oppdatert: 06.03.2017

Presentasjon av tallmateriale  Kumulativ frekvens