Fagstoff

Jackup

Publisert: 17.11.2015, Oppdatert: 22.09.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Jackup taues. Foto.  

Jackup-riggen er en flytende installasjon som blir tauet av spesialbåter fra plass til plass. Når den skal plasseres over en brønn, jekkes tre bein ned til havbunnen slik at den står støtt for brønnaktiviteten.

Kjennetegn ved oppjekkbare rigger

Oppjekkbar rigg (Jackup) er en flytende installasjon som fungerer som fast installasjon under brønnaktivitet fordi den plasseres på havbunnen med stålbein som kan jekkes opp og ned. Skroget (riggen) jekkes opp i sikker høyde over havoverflaten. Riggtypen er veldig populær og det antas å være over 500 i bruk på verdensbasis.

 

 

Tekniske detaljer om oppjekkbare rigger 

Skroget på en oppjekkbar plattform er vanligvis trekantet med et bein i hvert hjørne, med tilhørende jekkesystem for hvert bein. Innvendig i skroget er det tanker for ballast, borevæske, diesel osv.

Beina er tunge og robuste og litt over 200 meter lange, og riggens operasjonsområde er begrenset til ca. 150 meters havdyp. Denne typen rigg kan benyttes som produksjonsplattform og som boligkvarter, men blir vanligvis brukt til boring og vedlikehold av brønner på norsk og internasjonal sokkel.

Dekket har boligkvarter, lagerområder og boremodul. Dekkskapasiteten på en oppjekkbar plattform er relativt god og gjør at den passer utmerket til både bore- og vedlikholdsjobber.

Boremodulen er relativt stor og kan skiddes over en annen installasjon for å gi boretårnservice der. Boretårnet er forankret på toppen av solide stålbjelker (beams) som man kan forflytte boretårnet oppå. Til dette brukes hydrauliske stempler som skyver boretårnet langs stålbjelkene til den ønskede posisjonen der man skal drive brønnaktivitet. Denne operasjonen kalles å skidde boretårnet. En del oppjekkbare rigger er utstyrt med et system som gjør det mulig å skyve boretårnets konstruksjon ut over rekken på skroget til installasjonen, over dekket på en annen installasjon som ikke har boretårn.

BOP-en er vanligvis plassert i moonpoolen på riggen. Det vil si at man benytter seg av en overflate-BOP til de oppjekkbare riggene.

 

 

Tannstang. Animasjon.Tannstang 

Jekkefunksjonen

Jekkesystemet for beina bruker tannstangprinsippet. Tannstanga, tannhjulet og drivverket må smøres og vedlikeholdes jevnlig slik at jekkefunksjonen ikke skal stoppe.

Når riggen skal forflyttes, jekkes skroget ned på beina til installasjonen når havet. Deretter blir beina jekket opp ved hjelp av riggens jekkesystem. Beina jekkes et godt stykke opp, slik at de ikke tar i havbunnen. Riggen forflyttes ved hjelp av slepebåt.

Transport og stabilitet

Når riggen skal forflyttes trenger den slepehjelp. Til dette brukes flere taubåter som kan manøvrere hele konstruksjonen i fellesskap. Før slepet starter må riggen jekke beina godt opp og sikres, for å skape minst mulig motstand mot framdriften i slepet.

Skrogets utforming er flatbunnet, og tyngdepunktet i konstruksjonen er relativt høyt på grunn av boretårnet og beina som er jekket høyt opp av vannet. Det betyr at når installasjonen skal slepes, må det være rolig sjø. Dersom en jackup skal fraktes over svært lange strekk (f.eks. Asia-Europa), er det vanligere å legge den på dekk på et egnet transportskip.

Sikkerhet

Dersom det under boring skulle oppstå en ukontrollert brønnsituasjon, er det ikke mulig å trekke denne riggen av brønnen slik det er med en semi-sub. Det betyr at vi må følge godt med og være på vakt mot signaler under borefasen.

Livbåtene ombord er vanligvis av låre-typen.