Veiledning

Installasjoner for boring og vedlikehold

Publisert: 06.10.2015, Oppdatert: 12.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Flytende offshore installasjoner. Illustrasjon.    

Installasjoner for boring og vedlikehold deles ofte i to kategorier; rigger som flyter når boringen pågår (boreskip eller halvt nedsenkbar plattform), og rigger som midlertidig plasseres på havbunnen og derfor ikke påvirkes av bølgebevegelser (jackup-rigger).

Flytende installasjoner kan flyttes

De flytende installasjonene kjennetegnes ved at de kan flyttes. De transporteres enten for egen motorkraft (maritimt anlegg) eller slepes til lokasjonFra engelsk location. Lokasjon er det stedet der installasjonen skal ligge over en brønn eller starte brønnboring. Lokasjonen har nøyaktige satellittkoordinater som brukes for å plassere en fast installasjon korrekt på feltet, for å plassere en flytende enhet før ankring, eller som referansepunkter når enheten skal holdes på plass med DP.. En slik flytende installasjon er enten en halvt nedsenkbare rigg (semi-sub) eller et boreskip.

Installasjonene holdes i posisjon ved hjelp av forankring med ankerkjettinger i havbunnen, eller ved hjelp av et dynamisk posisjoneringssystem (DP-system). Når riggen posisjoneres ved hjelp av anker, er det nødvendig med spesialskip for å få anker og ankerkjettinger på plass.

Flytende installasjoner må ha kompenseringssystem som regulerer og minimerer effekten av bevegelser fra bølger.

Faste installasjoner står på havbunnen

Faste installasjoner står på havbunnen med bein av stål. De som brukes til boring og brønnvedlikehold, er i utgangspunktet mobile og kan flyttes fra sted til sted, men under brønnoperasjon står de som fast installasjon.

Jackup-riggen er spesiell fordi den kan slepes til feltet og plasseres på bein på havbunnen der den skal operere. Den kan også plasseres så nær en annen installasjon at den kan fungere som innleid boremodul.