Fagstoff

Beskyttelse av design

Publisert: 26.10.2015, Oppdatert: 24.08.2017

Visste du at;

Beskyttet design SandnesGarn har eneretten til salg av Marius-strikkeoppskrifter, og Lillunn a/s har retten til all annen bruk av mønsteret på produkter som selges. Dersom produkter med Marius-baserte mønstre strikkes av privatpersoner, tillates likevel vederlagsfritt salg hvis annonsene merkes med et spesielt merke. Rauma Ullvarefabrikk i Romsdalen er de første som har fått tillatelse til å selge maskinstrikkede Marius-gensere.

Beskyttelse av designReodor Felgen i Flåklypa Grand Prix

Norge har en egen lov av 14. mars 2003 nr 15 om beskyttelse av design (Designloven). Der er design definert i § 2 nr 1 som «utseendet til produkt eller en del av et produkt som særlig følger av de karakteriserende trekkene ved linjene, konturene, fargene, formen, strukturen eller materialet til produktet eller produktets ornamentering.»

Riksvåpenet"Riksvåbenet må kun benyttes av Statens myndigheter i utøvelsen av deres offentlige virksomhet." 

Om riksvåpenet  

 

Person med mobiltelefonI 2012 tapte Samsung i en rettsak mot Apple, etter å ha krenket noen av Apples patentrettigheter for smarttelefon og nettbrett. 

Enerett og rettsvern for design kan oppnås for en tidsperiode ved registrering hos patentstyret. Registrering kan nektes blant annet av design som inneholder offentlig våpen eller tegn, statsflagg og liknende.

Hvorfor registrere din design?

 En designregistrering dokumenterer din rett til en bestemt design i et begrenset tidsrom, og du kan lettere hindre andre i å utnytte samme design. Den kan gi deg et viktig konkurransefortrinn fordi du får eneretten til å utnytte designen kommersielt ved blant annet produksjon, annonsering, salg, bruk og import. En enerett er et av de sterkeste fortrinn du kan ha i et konkurranseutsatt marked.

En ny design er ofte basert på nye idéer og betydelig innsats av tid og ressurser fra deg og dine samarbeidspartnere. Disse investeringene bør beskyttes!

Ved å kunne dokumentere retten til en design, har du et godt utgangspunkt for å forhandle om finansiering av utviklingskostnader og for å inngå salgs- og lisensavtaler med andre.

Hva kan designbeskyttes?

 Du kan beskytte:
- Form og utseende på et produkt, for eksempel utformingen av en tannbørste, bil, telefon eller et møbel.
- Deler av produktet, for eksempel et tannbørstehode, et stolbein, tastatur til en telefon.
- Utseende på ikke-fysiske gjenstander slik som skjermbilder for web, typografiske skrifttyper og grafiske symboler. (Du kan ikke registrere dataprogrammer.)
- Et ornament, for eksempel dekoren på et servise eller figureringen på tekstiler og tapet.
- Et interiørmessig arrangement, som for eksempel et kaféinteriør.

Tekniske løsninger kan ikke beskyttes ved en designregistrering. Hvis du ønsker beskyttelse for den tekniske løsningen, må du også søke om patentbeskyttelse.

Hva kreves for å få designbeskyttelse?

 Designen må være ny og skille seg tydelig fra tidligere kjente design. Det betyr at en design som ønskes registrert, ikke tidligere kan være offentliggjort innenfor EØS-området. Utenfor EØS-området må den heller ikke være offentliggjort overfor fagkretsene i den relevante bransjen. Du har likevel en anledning til å prøve ut designen på markedet i inntil tolv måneder før søknad leveres inn.

I Norge leverer du inn en søknad om registrering av design til Patentstyret. En norsk designregistrering gjelder bare for Norge.

 

 

Relatert innhold

Aktuelt stoff for