Ekstern ressurs

Navnsetting og kjemiske formler

  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Viten.no

Programmet er utarbeidet av Vivi Ringnes og bygger på boken "Navn på kjemiske stoffer" som utkom på Cappelens forlag i 1996. Vivi Ringnes har tilknytning til Skolelaboratoriet i kjemi, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.

Programmet er tilrettelagt av Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen.