Gro Nedberg Grønlid

Publisert: 04.03.2009, Oppdatert: 21.07.2011
bildet av Gro
Gro Nedberg Grønlid skolefoto

Gro Nedberg Grønlid begynte høsten 2008 som redaksjonsmedlem, og har siden høsten 2010 vært fagredaktør for VG2 barne- og ungdomsarbeiderfag. Hun har også skrevet noe for fagredaksjonen VG1 helse- og sosialfag.

Hun er utdannet førskolelærer, og har arbeidet mange år som pedagogisk leder i barnehage, og som øvingslærer for studenter ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Hun har videreutdanning i veiledningspedagogikk og førskolepedagogikk, samt mastergrad i pedagogikk fra NTNU/DMMH 2008.
Gro er ansatt som lektor ved Verdal videregående skole i Nord-Trøndelag, og fra høsten 2011 jobber hun i hovedsak som lærer ved barne- og ungdomsarbeider linja der. Hun er også ringleder for Inderøy opplæingsring med ansvar for veiledning av lærlinger og veiledere i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Innhold relatert til Gro Nedberg Grønlid

2734 treff av Gro Nedberg Grønlid

Innholdstype

Roller

Språk