Veiledning

Prosessanlegg

Publisert: 06.10.2015, Oppdatert: 13.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Oljeseparator - interaktivitet - skjermbilde  

Prosessanlegget behandler den produserte væsken i flere stadier. Olje og gass transporteres på ulike måter og må derfor separeres og behandles før det kan transporteres til mottakeren.

På et oljefelt produseres inntil tre råstoff: olje, gass og vann. I en tidlig fase produseres bare olje og gass oppløst i oljen. Senere blir det også produsert gasskappegass og formasjons- eller injeksjonsvann, avhengig av reservoaret og drivmekanismen.

Et prosessanlegg offshore må derfor kunne behandle både olje, gass og vann på en slik måte at de tre fasene skilles fra hverandre. Dette kalles prosessering av råstoff. Det skilles mellom oljeprosessering, vannbehandling, gassbehandling og kondensatbehandling.

En viktig årsak til at råstoffene separeres og behandles før transport til mottaker er at transporten av et rent produkt er enklere og raskere.

Prosessanleggets hovedkomponenter er:

Brønnmanifold – tilsetning av kjemikalier

Separator – kan være flere stadier

Varmeveksler – varme eller kjøling

Gasskompresjon – for effektiv transport gjennom prosess og til mottaker

Gasstørking – rent råstoff til transport

Vannbehandling – før injeksjon

Prosesstyring