Fagstoff

Norrøn tid 800–1350

Publisert: 18.11.2015, Oppdatert: 05.09.2018
Norge og Island blir regnet som ett felles område i norrøn tid, med stort sett felles språk, litteratur og mytologi. Den norrøne perioden faller i store trekk sammen med den epoken som i Europa kalles middelalderen.