Veiledning

Bottom Hole Assembly – BHA

Publisert: 23.09.2015, Oppdatert: 13.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Borestreng. Illustrasjon. 

Bottom Hole Assembly betyr nedihullsutstyr og beskriver utstyret som brukes nederst i borestrengen som verktøy for å oppnå en effektiv og sikker bore- eller brønnoperasjon.

Borestrengens komponenter

Uttrykket Bottom Hole Assembly (BHA) omfatter alt utstyr som brukes i en arbeidsstreng i brønnen. Det kan være utstyr for vertikal boring, retningsboring, logging, brønntesting, komplettering og brønnservice.

Felles for BHA er at det er den delen av arbeidsstrengen som har andre funksjoner enn bare å lede utstyr inn og ut av brønnen, som borerør, kabel eller kveilerør bidrar med.

Forkortelsen BHA er vanlig å bruke i skriftlig form og er allment kjent i oljeindustrien over hele verden. Det er vanligere å uttale BHA som «Bottom Hole Assembly».