Fagstoff

Å studere kinesisk

Publisert: 01.03.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Forslag til arbeidsmetode

  1. Sett deg inn i vokabular og grammatikk.
  2. Sett deg inn i teksten.
  3. Lytt til teksten.
  4. Les teksten høyt for deg selv og sammen med en partner.

En asiatisk gutt skriver kinesiske tegn mens han snakker med to jenter. Illustrasjon.

Li Meiyu og Ma Hong er på campus og snakker om hvordan det er å studere kinesisk.

 

Nøkkelord

juéde – å synes
xué – å studere; å lære
tài – altfor
nán – vanskelig
hànzì – kinesisk skrifttegn
xiě – å skrive
zěnmeyàng – hvordan
yīnwèi – fordi
kěshì – men
yǔfǎ – grammatikk
fāyīn – uttale
bǐjiào – ganske
róngyì – lett
xǐhuan – å like
wèishénme – hvorfor
yǒu yìsi – interessant
shēngcí – gloser
suǒyǐ – derfor

Tekst på pinyin:

 

Xué zhōngwén

 

Lǐ Měiyù:

 

Mǎ Hóng, nǐ juéde xué zhōngwén nán bu nán?

 

Mǎ Hóng:

Wǒ juéde tài nán le! Tiánzhōng Tàiláng, nǐ juéde xué zhōngwén zěnmeyàng?

 

Tiánzhōng Tàiláng:

Wǒ juéde xué zhōngwén bú tài nán, yīnwèi rìwén yě yǒu hànzì.

 

Mǎ Hóng:

Shì ma? Wǒ juéde xiě hànzì zhēn nán, kěshì zhōngwén yǔfǎ hěn róngyì.

 

Lǐ Měiyù:

Shìde, xiě hànzì hěn nán, kěshì zhōngwén fāyīn hé yǔfǎ dōu hěn róngyì. Rìwén de yǔfǎ ne?

 

Tiánzhōng Tàiláng:

Rìwén de yǔfǎ bǐjiào nán, kěshì fāyīn hěn róngyì. Zhōngwén fāyīn bǐjiào nán, kěshì wǒ xǐhuan xué zhōngwén.

 

Mǎ Hóng:

Zhēnde ma? Wǒ xǐhuan zhōngwén, kěshì wǒ bú tài xǐhuan xiě hànzì.

 

Tiánzhōng Tàiláng:

Wèishénme? Hànzì hěn yǒu yìsi!

 

Mǎ Hóng:

Shēngcí tài duō le, suǒyǐ wǒ bú tài xǐhuan.

 

, og

I tillegg til 中文 zhōngwén vil du også høre ordene 汉语 hànyǔ («Han-språket») og 中国话 zhōngguóhuà («Kina-tale») brukt om kinesisk språk. wén viser i utgangspunktet til skriftspråk, mens yǔ og huà viser til muntlig språk. wén og yǔ brukes imidlertid i stor grad om hverandre. huà brukes mer strengt om kun muntlig språk.

学中文

李美玉:

马红,你觉得学中文难不难?

马红:

我觉得太难了!田中太郎,你觉得学中文怎么样?

田中太郎:

我觉得学中文不太难,因为日文也有汉字。

马红:

是吗?我觉得写汉字真难,可是中文语法很容易。

李美玉:

是的,写汉字很难,可是中文发音和语法都很容易。日文的语法呢?

田中太郎:

日文的语法比较难,可是发音很容易。中文发音比较难,可是我喜欢学中文。

马红:

真的吗?我喜欢中文,可是我不太喜欢写汉字。

田中太郎:

为什么?汉字很有意思!

马红:

生词太多了,所以我不太喜欢。

學中文

李美玉:

馬紅,你覺得學中文難不難?

馬紅:

我覺得太難了!田中太郎,你覺得學中文怎麼樣?

田中太郎:

我覺得學中文不太難,因為日文也有漢字。

馬紅:

是嗎?我覺得寫漢字真難,可是中文語法很容易。

李美玉:

是的,寫漢字很難,可是中文發音和語法都很容易。日文的語法呢?

田中太郎:

日文的語法比較難,可是發音很容易。中文發音比較難,可是我喜歡學中文。

馬紅:

真的嗎?我喜歡中文,可是我不太喜歡寫漢字。

田中太郎:

為什麼?漢字很有意思!

馬紅:

生詞太多了,所以我不太喜歡。

 

Vis tekst på norsk

Tekst på norsk:

 

Å studere kinesisk

 

Li Meiyu:

 

Ma Hong, synes du det er vanskelig å studere kinesisk?

 

Ma Hong:

Jeg synes det er altfor vanskelig! Tanaka Taro, hvordan synes du det er å studere kinesisk?

 

Tanaka Taro:

Jeg synes ikke det er særlig vanskelig å studere kinesisk, fordi japansk også har kinesiske skrifttegn.

 

Ma Hong:

Virkelig? Jeg synes det er svært vanskelig å skrive kinesiske skrifttegn, men kinesisk grammatikk er veldig lett.

 

Li Meiyu:

Det stemmer, det er veldig vanskelig å skrive kinesiske skrifttegn, men både kinesisk uttale og grammatikk er veldig lett. Hva med japansk grammatikk?

 

Tanaka Taro:

Japansk grammatikk er ganske vanskelig, men uttalen er veldig lett. Kinesisk uttale er ganske vanskelig, men jeg liker å lære kinesisk.

 

Ma Hong:

Virkelig? Jeg liker kinesisk, men jeg liker ikke så godt å skrive kinesiske skrifttegn.

 

Tanaka Taro:

Hvorfor? Kinesiske skrifttegn er veldig interessant!

 

Ma Hong:

Det er for mange gloser, så jeg liker det ikke så godt.

 

skjul