Oppgave: Arbeidsoppdrag

Et barn på flukt

Publisert: 09.09.2015, Oppdatert: 06.03.2017

Skriveoppgave

Barn opplever verden på en annen måte enn voksne.

 

I denne oppgava skal du øve deg i å skildre det å være på flukt sett fra et barns perspektiv.

 

Oppgave 1

Tidsvitne Edith Notowicz 

Lytt først til første del av fortellinga til tidsvitne Edith Notowicz. Hun var et av få jødiske barn som overlevde oppholdet i konsentrasjonsleiren Auschwitz under 2. verdenskrig.

 1. Hvilke spesielle detaljer fra transporten er det hun husker, da hun som barn ble deportert fra Ungarn til konsentrasjonsleiren Auschwitz?
 2. Hvorfor tror du dette gjorde spesielt inntrykk på en 14-åring?
 

Fortellerstemme

I ei førstepersonsfortelling (jeg-fortelling) har forfatteren gitt fortellerstemmen til en jeg-person som er med i fiksjonen, enten i sentrum for handlinga eller i utkanten.

 

Alt leseren får vite, blir formidlet slik jeg-fortelleren opplever det. Det er hans eller hennes versjon av historia vi får høre.

En sterkt preget flyktningfar bærer barna sine i land fra en gummibåt. Fotografi.En sterkt prega flyktningfar bærer barna sine i land fra en gummibåt på den greske øya Kos.  

Oppgave 2

I vår tid er mange mennesker på flukt, også her i Europa. Skriv en tekst om hvordan denne situasjonen oppleves for et barn.

 

Skriv først ned noen stikkord om det fiktive flyktningbarnet som er hovedperson i teksten din:

 • kjønn
 • alder
 • nasjonalitet
 • familietilhørighet
 • hva barnet rømmer fra
 • hvor barnet er på vei

 

Deretter velger du ei av disse skriveoppgavene:

 1. Et brev til besteforeldrene i hjemlandet der barnet forteller om flukten
 2. Et innlegg til Aftenpostens spalte si;D med tittel: Jeg – en flykning
 3. Ei kort novelle der synsvinkelen ligger hos jeg-personen (barnet)
 
Relatert innhold

Faglig

Generelt

Tverrfaglig

Generelt