Oppgave

Barn i krig

Publisert: 09.09.2015, Oppdatert: 06.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

MIK-logo medieetikk. Logo.  

Tid

2 timer

 

Vanskegrad

middels

 

Jødiske kvinner og barn føres bort fra gettoen overvåket av bevepnede SS-soldater. Foto.

Jødiske kvinner og barn føres bort fra gettoen i Warszawa overvåket av bevæpnede SS-soldater i 1943.

Nick Uts bilde fra 1972 ble for mange et symbol på Vietnam-krigens grusomhet.

Et barn på krykker som har mistet et ben. Fotografi.

Borgerkrigen i LIberia i 1997 gikk også utover barna.

Liten gutt med automatvåpen. Foto.

Barn blir brukt som soldater i mange av de krigene som utspiller seg i vår tid.

Krig i Gaza

En fortvilet far med et barn som er offer for det israelske bombeangrepet på Gaza sommeren 2014.

En druknet treåring er skylt på land på en sandstrand. Fotografi.

Liket av den tre år gamle kurdiske flyktningen Aylan Kurdi blir funnet på en tyrkisk strand i 2015.

Barn i krig 

Oppgave 1

Studer de seks bildene i bildekarusellen. For hvert bilde skal du svare på følgende spørsmål:

 1. Hva har skjedd før dette bildet ble tatt?
 2. Hva skjer etter at bildet er tatt?
 3. Hvorfor har fotografen valgt å beskjære dette bildet akkurat slik?
 4. Hva befinner seg utenfor bilderammen?
 5. Hva forteller disse bildene om hvordan krigen rammer barn?

Liket av en liten kurdisk gutt i vannkanten. Fotografi.  

Oppgave 2

 1. Bildet av tre år gamle Aylan Kurdi fra Kobani i Syria preget avisforsider og TV-nyheter verden over.
  – Hva er det ved dette bildet som vekker så sterke følelser? Hvilke konnotasjoner skaper det?
  – Skriv et notat på ca. 100 ord der du gjør redet for dette spørsmålet.
 2. I ettertid har engelske og amerikanske aviser fokusert på at Aylans familie hadde rømt til Tyrkia for tre år siden. Det hevdes blant annet at farens motivasjon for å rømme videre til Canada var at han ønsket seg nye tenner.
  – Endrer dette din oppfatning av budskapet i bildet? Hvorfor? Hvorfor Ikke?
  – Hvorfor tror du nettstedet Weaselzippers, som videreformidler denne informasjonen, har valgt å bruke bildet av en høyst levende og smilende Aylan?

Fire hjørner

«Fire hjørner» er en øvelse der man tar stilling til forskjellige spørsmål eller påstander.

 

Dette gjør at man blir oppmerksom på egne meninger og holdninger, samt får en økt forståelse av andres synspunkt.

 

Oppgave 3: «Fire hjørner»

Les Sven Egil Omdals mediekommentar Gutten, døden og etikken. Ta utgangspunkt i bildet av Aylan Kurdi.

 

Heng opp en plakat i hvert av de fire hjørnene i klasserommet med svaralternativene:

 • ja
 • nei
 • litt
 • vet ikke

Når påstandene leses opp, går dere til det alternativet som passer best med det dere selv føler er riktig. Deretter diskuterer dere valget dere gjorde i gruppa og/eller i plenum.

 

Påstander som kan brukes: 

 1. En hedrer best Aylan ved ikke å publisere dette bildet!
 2. Et slikt bilde har ikke noen virkning utover å massere samvittigheten til all verdens passive følere!
 3. Uten bildene av likhaugene ville ikke Holocaust hatt samme posisjon i vår bevissthet!
 4. Av og til er det riktig å bryte de presseetiske reglene og vise krigen i all sin gru.

Spørsmål som kan stilles:

 1. Var det riktig av pressen å publisere bildet av Aylan Kurdi?
 2. Ville du har publisert dette bildet på din egen Facebook-profil?
 3. Er det uverdig å bruke bilder av barnelik for å fremme et politisk standpunkt?
 4. Snur du deg bort når du ser slike bilder i mediene?
 5. Er det riktig av oss nordmenn å ta imot syriske flyktninger?
 
Relatert innhold

Generelt