Fagstoff

Dokumentasjon

Publisert: 11.11.2015, Oppdatert: 06.03.2017

Dokumentasjon. Fotokollasje.  Dokumentasjon er å sørge for at alle dokumenter som omhandler bedriften, er fullført og tilgjengelige. Det er altså viktig å ha kontroll på alle papirer og være nøye med kontorarbeidet.

Vanligvis består dokumentasjonen av:

  • registreringspapirer
  • bankutskrifter
  • budsjett og regnskap
  • kvitteringer
  • avviklingspapirer

 

Momenter kan i tillegg være:

  1. Oppsummering av gjennomført arrangement
  2. Nødvendig dokumentasjon i forbindelse med avvikling av ungdomsbedrift
  3. Evaluering og fordeling økonomi og oppgaver
  4. Rapporter fra gruppene