Fagstoff

Planlegging

Publisert: 11.11.2015, Oppdatert: 06.03.2017

Whiteboard med post-it lapper. Foto.  Når dere skal starte med ungdomsbedrift anbefaler vi at dere begynner med å gå gjennom de forskjellige fasene i det å etablere, drive og avvikle en bedrift.

Oppstart av ungdomsbedrift

Det er mange ting en skal huske på når en starter en bedrift, og mye må planlegges før du kan sette i gang med å produsere et produkt. Da kan det være lurt å få hjelp av noen som har gjort dette før. Heldigvis finnes masse informasjon på nettet.

Vi anbefaler at dere begynner med å gå gjennom de forskjellige fasene i det å etablere, drive og avvikle en bedrift. Bruk ungdomsbedrift.no for å komme i gang.

I oppstartsfasen er det naturlig med idé-myldring. Hva kan gjennomføres, og hvordan gjør vi det? I og med at vi går elektro, er det nærliggende å holde oss innenfor faget. Det er viktig at dere så holder fokus på produktet dere ønsker å realisere.

Dette må dere tenke på i oppstartsfasen

  1. Hva kan gjennomføres?
  2. Hvordan gjør vi dette?
  3. Hvem gjør hva?
  4. Økonomi og sponsorer
  5. Markedsundersøkelse
  6. Sette opp grupper eller fordele ansvarsområder.