Fagstoff

Fra idé til produkt

Publisert: 11.11.2015, Oppdatert: 06.03.2017

Elever fra ungdomsbedriften Auto steps UB. Foto. I dette oppdraget skal dere komme opp med en idé som senere skal resultere i et eller annet «produkt». Det kan for eksempel være en ting, en tjeneste eller et arrangement som dere skal planlegge og gjennomføre.

Det er nærliggende å tenke ungdomsbedrift i forbindelse med dette læringsoppdraget.

Ungt entreprenørskap

Ungt entreprenørskap er en organisasjon som arbeider og legger til rette for at elever kan skape ungdomsbedrifter og sette idéene sine ut i livet. Her kan du finne inspirasjon, veiledning og støtte.

Du kan lese mer om Ungt Entreprenørskap på deres nettside.