Oppgave: Arbeidsoppdrag

Arbeid i høyden - prosjektoppgave

Publisert: 07.09.2015, Oppdatert: 18.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Boring på Gudrun. Foto.   

Fingerbordet har automatiske sperrer som åpner og lukker for å sikre rør som er satt inn i bordet  

På øvre fingerbord i boretårnet er det flere celler som er ute av drift. Dette gjør det vanskelig å  plassere og hente borerør fra setback under operasjon (inn og ut av fingerbordet).
Boreavdelingen har fått en godkjent stopp i operasjonen for å utbedre skadene. Øvre fingerbord er 25 meter over boredekknivå.  

Problemstillingen er arbeid i høyden:

  • Dann et arbeidslag med driller, roughneck og tårnmann.
  • Analyser jobben, hva skal til for å gjennomføre denne aktiviteten?
  • Hvilke hensyn må vi ta? Hvilke dokumenter skal fylles ut? Sikringstiltak?
  • Fullfør planleggingen med utfylling av de dokumentene som er nødvendig.
  • Presenter i prejobbmøte (klassen) hva dere har planlagt og hvilke krav dere innfrir i regelverket.