Oppgave: Arbeidsoppdrag

Løft med blindsone – prosjektoppgave

Publisert: 07.09.2015, Oppdatert: 18.07.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Kranløft med blindsone. Illustrasjon.   

Om bord på en semisub rigg

Det er ventet en båt som er lastet med et ventiltre (X-mas tree). Dette ventiltreet, som veier 35 tonn, skal løftes fra båten og over til riggen. Løftet av lasten skal skje med kran på riggen. Landestedet for ventiltreet er i et område hvor kranfører ikke har noen visuell kontakt med last eller flaggmenn som skal være med å gjøre jobben.

Problemstillingen er altså et tungt løft med blindsone:

 • Dann et arbeidslag med områdeleder, flaggmann og kranfører.
 • Analyser jobben, lag skisser.
 • Hvilke hensyn må vi ta?
 • Hvilke dokumenter skal fylles ut?
 • Sikringstiltak?
 • Fullfør planleggingen med utfylling av de dokumentene som er nødvendig.
 • Presenter i prejobbmøte (klassen) hva dere har planlagt og hvilke krav dere innfrir i regelverket.