Fagstoff

Grunnleggende sikkerhetskurs

Publisert: 16.09.2015, Oppdatert: 26.07.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

For å kunne reise offshore trenger du et gyldig sikkerhetskurs. Kurset er opplæring i førstehjelp, mønstring og evakueringsrutiner offshore.

Grunnleggende sikkerhetskurs (GSK)

Målsetting:

Å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø.

Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, miljø og utstyr. Ved fullført kurs, skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om:

 • HMS-kultur og korrekt sikkerhetsadferd
 • Forebygging av arbeidsulykker
 • Bruk av relevant brann-/redningsutstyr
 • Livreddende førstehjelp
 • Kollektive evakueringsmidler
 • Riktig bruk av redningsdrakt med pustelunge
 • Helikopterevakuering (HUET)

Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til begrepet HMS-kultur, samt forståelse for det sosiale og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid og fritid.

Målgruppe: Sokkelarbeidende personell.