Oppgave: Arbeidsoppdrag

Skjema for arbeidstillatelser

Publisert: 07.09.2015, Oppdatert: 18.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Skjema for arbeidstillatelse offshore. Illustrasjon.   

Bli kjent med arbeidstillatelse-skjemaet.

Vedlagt er AT nivå 1 og nivå 2.

Bruk animasjonene i HMS som viser en arbeidssituasjon offshore. Lag en AT som passer til jobben. Vurder hvilket AT-nivå som er riktig og hva som skal fylles inn i skjemaet.
Må det utføres en SJA for jobben?

Skjema for arbeidstillatelse nivå 1 

Skjema for arbeidstillatelse nivå 2