Oppgave: Kildeoppgave

Oppgaver til "Hvilket parti skal jeg stemme på?"

Publisert: 03.09.2015, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Valgomat

Norske medier har utviklet flere ulike partitester eller valgomater før kommunevalget 2015. Her har NDLA samlet noen av dem. Kanskje kan de hjelpe noen til å bestemme seg for hvilket parti de skal stemme på?

Oppgave 1:  3 - 2 - ­1

Individuelt:

Les igjennom denne fagteksten hver for dere, plukk ut 3 viktige punkter du har lært om i denne teksten.

Ta fram 2 momenter som du synes var vanskelig å forstå.

Skriv ned 1 moment som du ønsker å lære mer om. Tenk over hvor og hvordan du kan lære mer om dette.

Gå så sammen i grupper på 3:

Velg en ordstyrer i gruppa. Del de 3 viktige punktene med de andre i gruppa. Diskuter dere fram i felleskap til hvilke 3 punkter som dere mener er viktigst i denne teksten. Begrunn hvorfor dere valgte disse.

Lag så et manus til en kort muntlig presentasjon av det dere har kommet fram til. Den skal være på ca. 4 minutter og alle skal si noe. Gjennomfør presentasjonen for resten av klassen.

Oppsummmering i egen loggbok:

  • Hva har vært mine sterke sider i gruppen i dag?
  • Hva har vært mine utfordringer?
  • Hva har jeg lært av mine klassekamerater?

Skriv en positiv kommentar om hver av dem.

Gå så sammen i gruppa igjen:

  • Ta så fram 2 momenter som du syntes var vanskelig å forstå og del de med dine medelever i gruppa. Spør medelevene om de kan hjelpe deg.
  • Ta så fram det ene momentet som du ønsker å lære mer om og del det med dine medelever i gruppa. Diskuter dere fram til hvordan dere kan lære mer om dette.

Oppgave 2

Flere nasjonale medier har utviklet valgomater for lokalvalget i 2015.  

 

 

NRK valgomat 2015

Aftenpostens valgomat 2015

Dagbladets valgomat 2015

TV2 partivelger valget 2015

 

Gjennomfør de ulike valgomatene. Hvilke(t) parti(er) er du mest enig i, ifølge valgomatene? I hvor stor grad er det noen forskjell mellom valgomatene? Hvilken valgomat mener du er den beste? Begrunn.

I hvor stor grad er en slik valgomat til hjelp når du skal finne ut hvilket parti du skal stemme på? Del det du har kommet fram til med en medelev og resten av klassen.