Veiledning

HMS i boremodulen

Publisert: 02.09.2015, Oppdatert: 13.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Rød sone boredekk. Illustrasjon.Rød sone på dekk 

Sikkerhet i boremodulen er et fokusområde for alle som har ansvar for operasjon og drift offshore. Boremodulen er et relativt lite område, men det har høy aktivitet med store, tunge komponenter som er i bevegelse både horisontalt og vertikalt.

I boremodulen finner vi både boredekk, slamrom og pumperom. Alle områdene er krevende arbeidsplasser for de som jobber der. Pumperommet er et støyområde og slamrommet er et risiko-område for fuktighet og varme, kjemisk reaksjon og allergier.

På boredekk er det særlig fallende gjenstander og klemfare på grunn av alle de bevegelige komponentene som er utfordrende. Det er derfor et eget regelverket for «rød sone» på boredekk og for arbeid med og på bevegelig utstyr. Det er også regler for fjernoperert rørhåndteringsutstyr.

Analyser av arbeidsmiljø viser at de fleste uhell og ulykker oppstår når reglene IKKE følges. Alle som skal jobbe offshore trenger derfor innsikt i hvor viktig regelverk, prosedyrer og gode holdninger er i arbeidshverdagen.