Fagstoff

Fjernoperert rørhåndtering

Publisert: 31.08.2015, Oppdatert: 26.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Sentralt fra emnet:

  • Risikoreduksjon
  • Fjernoperert bevegelig utstyr
  • Rørhåndtering

Rørkoblingsmaskin. Illustrasjon.  

Retningslinjer og rutiner for fjernoperert rørhåndtering i bore- og brønnoperasjoner er utarbeidet som et resultat av PTILs krav til risikoreduksjon for personell offshore.
Det er registrert en betydelig nedgang i klem- og håndskader etter innføring av krav til fjernoperert rørhåndtering.

 

Retningslinjene finnes på Norsk Olje og Gass sine hjemmesider

Vedlegget viser innholdet i retningslinjen.

081: Fjernoperert rørhåndtering    

Videoen nedenfor viser en fjernoperert røhåndteringssekvens.

Fjernoperert rørhåndtering 

Unntak

Det finnes enkelte operasjoner hvor det er svært vanskelig eller urimelig å stille krav om fjernoperert rørhåndtering, men standard arbeidsoperasjoner skal ha fjernoperert rørhåndtering på norsk sokkel.  Eventuelle avvik fra retningslinje 081 skal behandles internt i selskapene.

Relatert innhold

Faglig

Generelt