Veiledning

Lærerveiledning "vincent will meer"

Publisert: 30.11.2015, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Bokstabel med eple på. Foto.  

Ressurser

 • Filmen "vincent will meer", filmtraileren og tre utvalgte filmklipp, hvert på ca. 3 minutter. Både film og klipp er tilgjengelig som separate elementer på NDLA film. De kan avspilles med eller uten norsk tekst. Norsk tekst aktiveres/deaktiveres ved å klikke på ikonet CC i nedre høyre hjørne av filmvinduet.
 • Læringssti med forslag til seks læringsøkter. Til hver læringsøkt fins det en fagpresentasjon som inneholder fagtekster, oppgaver, ordlister og lenker til filmer og interaktive oppgaver.
 • Lærerveiledning

Læringssti

1. Innledning

2. Læringsmål for opplegget

3. Foreslått undervisningsforløp

3.1   Læringsøkt 1: Arbeid med traileren
3.2   Læringsøkt 2: Arbeid med filmklipp 1, "Drei Jungen filmen Vincent"

3.3   Læringsøkt 3: Arbeid med filmklipp 2, "Die Flucht von der Tankstelle"

3.4   Læringsøkt 4: Arbeid med filmklipp 3, "Die Gipfelbesteigung"

3.5   Læringsøkt 5: Reisequiz "vincent will meer": en kulturell
        og geografisk reisequiz

3.6   Læringsøkt 6: Oppgave med vurdering (skriftlig og/eller muntlig)

1 "vincent will meer" (innledning)

Her finner du et delvis sammendrag av handlinga i filmen. Teksten foreligger på norsk og tysk. Den kan eventuelt gis som lekse i forkant av første filmøkt slik at elevene danner seg forventninger til filmen og opplegget.

2 Læringsmål for opplegget

Opplegget dekker flere ulike kompetansemål i læreplanen for fremmedspråk nivå 2. Her er kompetansemåla brutt ned til konkrete arbeidsmål for eleven.

3.1 Arbeid med traileren

Bilde 2

Oppstart med refleksjon rundt filmtittelen "vincent will meer". Tematiser ordspillet i filmtittelen: Meer har samme uttale som mehr. Elevene kommer med ideer om hva ordspillet muligens betyr: Hva mer kan det være Vincent ønsker seg?

 

Bilde 3 

Snakke om egen framtid, ønsker, drømmer. Kan seinere følges opp med lekse på bilde 9. Gloser og nyttige uttrykk ligger bak i-knappen.

 

Bilde 4 og 5

Forarbeid til traileren: Lære nøkkelord til traileren og komme med antakelser om innholdet i filmen.

 

Bilde 6

Visning av traileren, med spørsmål til innholdet (spørsmål på norsk).

 

Bild 7–9

Glosetrening, luketekstoppgave (teksten i traileren), grammatikkoppgave, skriveoppgave. Det kan være lurt å se traileren en gang til i forkant av glose- og luketekstoppgavene. Ellers kan en også vurdere om elevene skal gjøre absolutt alle oppgavene her.

3.2 Filmklipp 1, "Drei Jungen filmen Vincent"

 

Bilde 2, 3 og 4

Leseoppgave: kort sammendrag av det som skjer i filmen fram til scenen i klipp 1. Bak i-knappen ligger også en norsk versjon av sammendraget. Elevene bør lese begge versjoner, her fins det mye grunnleggende informasjon om personer og handling. 

 

Bilde 5

Filmklipp og rollespill: Elevene får her se første del av filmklippet og skal lage et enkelt rollespill der de iscenesetter fortsettelsen av scenen slik de tror den kommer til å bli. Har en liten tid, kan en ta en runde med klassen og notere forslag og antakelser fra elevene på tavla. Så ser en del to av klippet.

 

Bilde 6

Enkel interaktiv oppgave om Vincent og bakgrunnen hans (repetisjon).

 

Bilde 7

Glosetrening (gloser fra sammendraget på bilde tre og fire).

3.3 Filmklipp 2, "Die Flucht von der Tankstelle"

Bild 2

Oppstart: Gjenoppta tråden fra forrige økt. Dersom elevene har jobba med gloseoppgavene til filmklipp 1, bør de nå ha et tilstrekkelig ordforråd til å kunne fortelle i grove trekk hva som har skjedd hittil i filmen.

 

Bilde 3–5

Leseoppgave: kort sammendrag av det som skjer i filmen mellom klipp 1 og klipp 2. Denne gangen er det ikke noen full norsk oversettelse bak i-knappen, men gloseforklaringer. Elevene kan jobbe i par eller individuelt og lese og oversette, eller sammendraget kan gjennomgås i plenum.

 

Bilde 6

Første visning av filmklippet i klassen; uten lyd. En kan bruke den enkle dramatiseringsoppgava på bilde 6 til å aktivisere elevene, eller en kan ta en kort spørrerunde i plenum, der elevene kan svare på tysk eller på norsk.

 

Bilde 7–9

Nå skal elevene først i fellesskap se hele klippet med lyd. Deretter får de ei gruppeoppgave der de skal rekonstruere manus til scenen. Hver gruppe jobber enten med replikkene på bilde åtte eller med replikkene på bilde ni.

 

Svakere elever kan med fordel jobbe med replikkene på bilde åtte, for i første del av klippet er det færre og kortere replikker. Også taletempoet i filmen er saktere der. Tips til hvordan de kan jobbe, finner elevene bak i-knappen på side 7. Hele manuset fins for øvrig også som vedlegg i lærerveiledningsdelen.

 

Oppgava kan også fint løses "unplugged". I så fall må du skrive ut tekstmanuset, klippe det opp i replikker og dele ut replikkene i en konvolutt. Bruker du ulik skriftfarge til de ulike personene, blir oppgava enklere, bruker du bare sort skrift, blir den litt mer utfordrende.

 

Bilde 10

Ei enkel dramatiseringsoppgave: høytlesing. Elevene øver på replikkene som de har satt sammen til et (del-)manus.

 

Bilde 11

Forberedende oppgave. Nå skal elevene komme med antakelser om hva som kommer til å skje videre.

 

Bilde 12

Elevene skal se et 13 minutter langt utdrag fra filmen ( fra 27:20 til 40:00) og jobbe med spørsmål på norsk. 

 

Bilde 13

Å handle på bensinstasjon: praktisk tysk. Kan tas som et tematisk beslekta, kort avbrekk i arbeidet med filmen.

 

Bilde 14–17

Glose- og grammatikkoppgaver; forslag til hjemmelekse.

3.4 Filmklipp 3, "Die Gipfelbesteigung"

Bilde 2

Ordforråd: navn på følelser. Klassen ser filmutdraget fra 48:00 til 53:20, deretter noteres i fellesskap substantiv som kan betegne følelsene til personene.

 

(Noen mulige svar: Enttäuschung, Frust, Befürchtung, Kummer, Angst, Panik, Schock, Freiheitsgefühl, Glück, Freude, Optimismus, Lebenslust, Verliebtheit, Müdigkeit, Unsicherheit, Traurigkeit ...)

 

Bilde 3

Personkarakteristikk. Å tilordne de ulike karakterene i filmen ulike (eller like) egenskaper.

 

Bilde 4

Videreføring av oppgava på bilde 3. Elevene observerer hver sin person i et filmavsnitt.

 

Bilde 5–9

Oppgaver som skal gi elevene økt kunnskap om sykdommene som de tre ungdommene lider av.

 

Bilde 10

Gloseoppgaver og eventuelle fordypningstekster for spesielt interesserte.

3.5 Reisequiz "vincent will meer"

Reisequizen er ei arbeidsøkt som skal gi elevene noen geografi- og kulturkunnskaper om området der filmen utspiller seg. Økta er tenkt som en konkurranse der små lag (2–4 elever) konkurrerer mot hverandre.

 

Utgangspunktet er et kart som viser reiseruta til ungdommene i filmen. Vi har lagt inn klikkbare, nummererte stoppesteder langsmed ruta. Det er ikke nødvendig å følge nummereringa når en løser oppgavene. Nummereringa er først og fremst en mulighet til å sjekke om en har fått med seg alle postene.

 

Stoppestedene  er: Memmingen, Kempten, Oberammergau, Garmisch-Partenkirchen, Füssen, Innsbruck, Brennerpass, Bozen. Hver gruppe trenger et sett med quiz-spørsmål. Spørsmåla (tysk versjon) kan lastes ned fra bilde 1 (lenke). Blant vedlegga i lærerveiledningsdelen fins også bokmåls- og nynorskversjon. For noen elever kan det være utfordring nok å få spørsmåla på norsk.

 

Hvis elevene gjør oppgavene som hører med til de enkelte stoppestedene, vil de kunne svare på alle quizspørsmåla.

 

Når alle gruppene har kommet i mål, kan gruppene bytte svararka sine med hverandre. Så går en gjennom svara og fordeler poeng. Eventuelt kan en også gi noen tidspoeng (det kan for eksempel noteres i hvilken rekkefølge laga blei ferdige, og så kan tid være avgjørende dersom to lag ender på lik poengsum). Til slutt kåres vinnerlaget.

 

Vi legger ikke ut fasit til denne quizen fordi vi regner med at de som bruker den, ønsker å gjøre seg kjent med den først, og det gjør de uansett best ved å løse den selv. Til noen av spørsmåla fins det også flere mulige svar.

3.6 Oppgave med vurdering (skriftlig og/eller muntlig)

Avslutningsvis skal elevene skrive ei lengre oppgave og/eller ha en fagsamtale med læreren om filmen. Elevene kan velge ei av fem ulike skriveoppgaver. Fagsamtalen kan gjennomføres individuelt med en og en elev, eller med to elever om gangen.

 

Bilde 3

Personkarakteristikk av en av personene i filmen. Til denne oppgava fins det en eksempeltekst og ei skriveramme.

 

Bilde 4

Eleven om seg selv: egenskaper, mål, drømmer.

 

Bilde 5

Filmanmeldelse. Til denne oppgava fins det ei digital skriveramme der eleven kan skrive inn teksten avsnitt for avsnitt og til slutt eksportere alt sammen som et Word-dokument.

 

Bilde 6

To frie skriveoppgaver der tittelen er gitt: "Ich bin einfach anders!" og "Mit Diagnose leben – Fluch oder Segen?"

 

Bilde 7

Vurderingskriterier til den skriftlige oppgava.

 

Bilde 8

Muntlig oppgave: fagsamtale med læreren om filmen "vincent will meer". Aktuelle spørsmål til samtalen.

 

Bilde 9

Vurderingskriterier til fagsamtalen, samt forslag til gloserepetisjon og andre tips.

 

Bilde 10

Vincent og Marie tar avskjed!

Ideer til alternative oppgaver

 • La elevene vurdere egen innsats og egne resultater.
 • Ha en samtale med hver elev der eleven "forsvarer" den skriftlige teksten sin (2–3 min.).
 • La elevene lage og presentere ei egen reiserute gjennom tysktalende land.
 • La elevene utvikle og framføre et rollespill: de tre ungdommene på hotel / på restaurant /
  i bilen / tilbake på institusjon / livet etter flukten osv.
 • Elevene lager en egen liten roadmovie på tysk i sitt nærmiljø. Her kan det skje litt av hvert! Tema: å være annerledes.
 • Mulighet for fordypning: "Der Regisseur und Hauptdarsteller Florian David Fitz im Gespräch mit Frank Meyer", Radiofeuilleton im Deutschlandradio Kultur (gesendet 26.12.2010)Vincent will meer – Radiofeuilleton: Florian David Fitz im Gespräch mit Frank Meyer

Ordliste

Ordlista ligger som et dokument blant vedlegga i lærerveiledningsdelen. Den inneholder litt over 60 ord på tysk og norsk. Orda er valgt ut slik at de skal kunne hjelpe eleven å snakke om filmen. Vi har også prøvd å velge ord som kan brukes i andre sammenhenger i tyskfaget.