Oppgave: Arbeidsoppdrag

Innførsel av varer på 1700-tallet

Publisert: 02.09.2015, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Kanelstenger og malt kanel. Foto.  

Her skal du først jobbe med toll- og skipsanløpslistene for å finne innførselen av noen utvalgte varer til norske havner. Deretter skal du prøve deg på kakeoppskrifter fra 1700-tallet.

 

Oppgavene kan gjøres alene eller i små grupper.

1. a) Velg en av de norske havnene på Historiske toll- og skipsanløpslister: Tollsteder. Med utgangspunkt i oversiktene over varer som ble ført inn til havna, finn ut hvor mye av følgende varer som ble ført inn der i 1731, 1756, 1786 og 1794.

Sukker
Kanel

Sitroner

Velg to andre.

 

b) Beskriv trendene du finner, og sammenlign med en annen havn. Forklar trendene med utgangspunkt i fagtekstene om forbruk på 1700-tallet.

 

2. Gjør oppskriftene som du finner i Livet ble litt mer behagelig om til moderne mål. Lag kakene. (Merk: ett pund er ca 0,48 kg.)

 

På hvilken måte smaker de som 1700-tallet? Hvilke faktorer gjør at de smaker annerledes? Hva forteller oppskriftene om familiene som laget dem?

 
Relatert innhold