Oppgave: Drøfte

Diskusjonsoppgave: tilbud og etterspørsel

Publisert: 02.09.2015
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

 

Diskusjonsoppgaver i grupper

1) I grupper på 4-6 elever skal halvparten argumentere for at etterspørsel er hoveddrivkraften bak økonomisk vekst, den andre halvparten skal argumentere for at det er tilbud. Bruk utviklingen i Norge på 1700-tallet som utgangspunkt.

 

2) Reflekter over om det i Norge i dag er lovgivning som kan minne om luksuslovgivningene på 1700-tallet.

 

 

Relatert innhold

Faglig