Fagstoff

Arbeidstillatelse offshore

Publisert: 01.09.2015, Oppdatert: 26.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Sentralt fra emnet:

  • Forebygge uønskede hendelser
  • Koordinere og kommunisere

Skjema for arbeidstillatelse offshore. Illustrasjon.AT-skjema

 

Arbeidstillatelsene som brukes på norsk kontinentalsokkel følger en felles modell basert på anbefaling nr. 088 fra Norsk olje og gass.

 

NOROG 088 - Arbeidstillatelse  

 

Hensikten med arbeidstillatelse er å sikre at alle forhold knyttet til risiko ved en arbeidsoperasjon er tatt hensyn til ved planlegging, forhåndsgodkjenning, forberedelse, gjennomføring og avslutning.

 

Det omfatter: 

  • Kontrollere risiko og forebygge uønskede hendelser 
  • Dokumentere sikkerhetstiltak og de rette godkjenningene 
  • Koordinere samtidige aktiviteter og kontrollere grensesnitt
  • Kommunisere aktiviteter til alt berørt personell

Se også:

Arbeidstillatelse Talisman Energy Norway.