Læringssti

Publisert: 05.10.2015, Oppdatert: 12.07.2017
Varighet: 3t
Stigerørsmosaikk

Stigerørsystemet

I denne læringsstien ser vi nærmere på oppbygning, virkemåte og hensikt med stigerøret og komponentene det består av.

 

 

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du kunne

  • navngi komponentene i stigerøret og plassere komponentene på riktig sted i systemet
  • beskrive komponentenes oppgave i stigerøret
  • forklare hvordan stigerør kobles til og fra brønnen
  • forklare hvordan stigerørets komponenter kompenserer for horisontal og vertikal bevegelse
  • beskrive hvordan bruk av boosterlinjen kan bidra til brønnkontroll og hullrensing

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti