Fagstoff

Brytere

Publisert: 29.09.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Brytere er typiske signalgivere i automatiserte systemer.

Startbryter

Startbrytere er en impulsbryter og er normalt åpen NO (normally open). Brukes til å slutte kretsen. Bryteren er fjærbelastet, og vil gå tilbake til utgangsposisjon så fort man slipper bryteren. For at denne skal benyttes rasjonelt, må vi ha holdefunksjon. Dette blir forklart senere.

Startbryter. Foto.     

Stoppbryter

Stoppbryteren er en impulsbryter som er normalt lukket NC. (normally closed) Brukes til å bryte en krets. Denne bryteren er også fjærbelastet, men vil umiddelbart bryte kretsen ved betjening.

Stoppbryter. Foto.    

Nødstoppbryter

Nødstopp brukes til å stoppe en maskin dersom det oppstår en nødsituasjon. Den skal fungere slik at hovedstrømkretsen blir brutt, og ikke kobles inn igjen når du deaktiverer nødstoppknappen

Nødstoppbryter. Foto.