Læringssti

Publisert: 05.10.2015, Oppdatert: 12.07.2017
Varighet: 1t 30min
Oversikt slamsystem

Slamsirkulasjonssystemet

I denne læringsstien skal vi se nærmere på prosessen for miksing av slam og sirkulasjonssløyfen slammet går gjennom, og utstyret som brukes.

 

 

 

Når du har gjennomført denne læringsstien, kan du

  • navngi hovedkomponentene i sirkulasjonssløyfen
  • beskrive komponentenes oppgave og rekkefølge i rensesystemet
  • forklare slampumpens virkemåte
  • vurdere helse- og miljøfarer i forbindelse med arbeid med slam og sirkulasjonssystemet

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti