Fagstoff

Hjula Væveri: Jomfru Biseth

Publisert: 26.08.2015, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Bilag fra Wheeler & Wilson: Familie og håndverkere. Tysk utgave. Foto av kilde.   På fabrikken hadde medarbeiderne forskjellige yrker. Vanligvis var ikke de ansattes navn spesifisert i regnskapene. Ett av unntakene var Jomfru Biseth. Vi ble nysgjerrige på henne fordi hun var en av få kvinner nevnt med navn, og dermed må hun ha hatt en spesiell posisjon.

Hvem var Jomfru Biseth? Hva var hennes rolle på fabrikken?

Jomfrutittelen hadde en annen betydning den gang enn nå. På 1800-tallet kunne det bety frøken, det vil si en ugift kvinne fra middelklassen eller borgerskapet, eller det var en yrkestittel for kvinner i serviceyrker. Vanlige titler var syjomfru, husjomfru og butikkjomfru.

Dette undervisningsopplegget er basert på kilder fra arkivet etter Hjula Væveri. Gjennom kildeoppgavene skal du bli bedre kjent med Jomfru Biseth på fabrikken.