Fagstoff

Fakta om reindrift

Publisert: 10.09.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Reinsdyr i innhenging. Foto.

Reindrift er en nomadisk driftsform der man flytter reinen til ulike beiter gjennom årstidene.

 

Reindriftsloven setter som hovedregel at det bare er den samiske befolkningen som har rett til å ha rein i reinbeiteområdene.

I dag er det rundt 250.000 tamrein i Norge, hvorav rundt 70 prosent av dem befinner seg i Finnmark.

Det utøves samisk reindrift i 139 av landets kommuner, fra Hedmark i sør til Finnmark i nord. Det drives også samisk reindrift i Trollheimen. I tillegg finnes det tamreinlag i Lom, Vågå, Fram og Filefjell, organisert som andelslag/aksjeselskap av folk i bygda.
All rein innenfor det samiske beiteområdet skal merkes med eierens merke.

Tamrein og villrein er i utgangspunktet samme dyr. I Norge har vi kun villrein i de sørlige fjellområdene, fra Sør-Trøndelag og sørover.

Reinsdyr holdes først og fremst for kjøttet og skinnet, men også hornene og melken kan utnyttes. 

(Kilde: Ressursregnskap for reindriftsnæringen, reindrift.no , Store norske leksikon)

Relatert innhold

Aktuelt stoff