Fagstoff

Hjula Væveri: Veverimesteren fra Leeds

Publisert: 26.08.2015, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Forsiden av brev til Halvor Schou sendt fra Morley nær Leeds. Bilde av kilde.  

Tekstilindustrien i Norge hvilte tungt på britisk teknologi, og maskinene ble kjøpt derfra. Som en konsekvens av dette ble det behov for å ansette britiske formenn. Formennene skulle betjene maskinene og lære norske arbeidere om tekstilproduksjon.

På 1850-tallet kom flere briter til Norge for å arbeide ved de nye fabrikkene. Vi ønsker å finne ut mer om hvordan disse emigrantene levde. Hvordan ble folk rekruttert, hvem kom til Norge, og hva arbeidet de med? Kom det bare menn? Kom arbeiderne alene, eller sammen med familiene sine?

Dette undervisningsopplegget er basert på kilder fra arkivet etter Hjula Væveri. Gjennom kildeoppgavene skal du finne fram til de spørsmålene vi stiller i denne innledningen.