Fagstoff

Entringstillatelse

Publisert: 01.09.2015, Oppdatert: 26.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Sentralt fra emnet:

  • Gass og O2-måling
  • SJA
  • AT nivå 1
  • Sperrebånd
  • Entringsvakt
  • Radiokommunikasjon

En mann går inn i en gassturbin for å drive vedlikehold på en plattform på Osebergfeltet, Oseberg Øst, Statoil. Foto. 

 

Entring av tank eller lukket rom er en arbeidsoperasjon som krever mye forarbeid og tilrettelegging før arbeidet starter, avhengig av hvilken type tank eller lukket rom som skal entres for arbeid. Noe forarbeid og tilrettelegging kreves uansett.

 

De fleste arbeidsoperasjoner som gjøres ved å entre en tank er inspeksjon eller renhold og vedlikehold. Selve arbeidsoppdraget skal behandles med AT/SJA i tillegg til entringstillatelsen.
Det første en må gjøre rede for, er hvilket innhold som vanligvis er i tanken eller har vært i tanken. Det må vi vite for å kunne gjøre riktige tiltak for sikkert arbeidsmiljø.

Forberedelser

Videre skal det utarbeides en SJA der alle involverte i arbeidslaget, områdeansvarlig og verneombud skal være tilstede. SJA-dokumentet skal følge en arbeidstillatelse nivå 1 som er et krav til entringsoppdrag. Jobben har standard sjekkpunkter for å sikre at alle innløp til tanken er fysisk avstengt, slik at ingen skal ha mulighet til å fylle tanken med noe mens det jobbes der. 

Tanken det skal jobbes i kan være i et område der det ferdes personer hele tiden. Derfor er det viktig å sperre av området fysisk ved hjelp av rødt og hvitt sperrebånd. I tillegg til å bruke sperrebånd skal det alltid være minst én entringsvaktEntringsvakt: Passer på personen(e) som har entret et risiko-område eller tank. Skal ha kontinuerlig kontakt med de som overvåkes. på utsiden av tanken. Man skal aldri entre en tank eller et lukket rom uten å forsikre seg om at entringsvakt er til stede og har forstått sine oppgaver. Det skal være radiokontakt mellom de som er i tanken og arbeider, og entringsvakten.

Sjekk av tanken

Når alle papirer er signert og godkjent, ventiler er avstengt og sperringer er på plass, må man sjekke tanken for eventuelle gasser. Det må også sjekkes om det er tilstrekkelig med oksygen til å oppholde seg i tanken eller om en må lufte ut før man kan entre. Sjekk av tanken gjøres med en gassmåler, og dette skal gjennomføres like før entringen, tidligst en time før entring.

Entring av tanken

Det er vanlig at spesialtrent personell utfører de første målingene. Har man mulighet for å måle tanken uten å entre vil det absolutt være en fordel. Om man må entre tanken for å få tatt de nødvendige målingene skal friskluftmaskeFriskluftmaske: Maske som dekker nese og munn og som har tilført pusteluft. brukes. Verdiene man måler skal noteres på arbeidstillatelsen. Når man har foretatt målinger og alt er klart til å entre tanken, er det viktig å ta med seg gassmåler når man skal utføre den planlagte jobben. Verdien i tanken kan endre seg mens man jobber, og da vil gassmåler varsle ved lysblink og lyd.

Uansett hvor mange tiltak som gjøres for at det skal arbeides sikkert, kan man aldri gardere seg 100 % for alle eventualiteter. Forskjellige ting kan skje som gjør at man ikke klarer å fange opp verdiendringer på gassmåler, eller at den går tom for strøm (batteridrevet). Da kan hendelser oppstå og personer som oppholder seg i tanken kan miste bevisstheten av forskjellige årsaker. Det kan også være andre situasjoner som oppstår som er viktig å melde fra om. Om uhellet er ute må entringsvakten ta ansvar og kjenne sine arbeidsoppgaver.

Entringsvaktens arbeidsoppgaver

Det første entringsvakt må gjøre er å varsle om at det har vært en uønsket hendelse. Her er det viktig å være spesifikk. Er det en fysisk skade eller er det snakk om noen som har mistet bevisstheten. Deretter må entringsvakt tenke egen sikkerhet i forhold til å hjelpe den eller de som oppholder seg i tanken. Dersom det har skjedd noe med verdiene i tanken SKAL IKKE entringsvakt entre tank uten å ha friskluftmaske på seg. Når entringsvakt har fått på seg nødvendig utstyr kan denne personer entre tank og foreta den nødvendige hjelp som kan gjøres på stedet. Dette kan være å få på personen en friskluftmaske eller foreta annen type førstehjelp.

Når det kommer mer personell til unnsetning kan arbeidet med å få personen eller personene ut av tanken, starte. Om bord på installasjonene er det spesialutstyr for denne type redningsarbeid. Bruk dette utstyret og tenk på egen sikkerhet i alle redningssituasjoner.