Fagstoff

Klemfare

Publisert: 01.09.2015, Oppdatert: 26.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Sentralt fra emnet:

  • Prosedyrer
  • Verneutstyr
  • Fokus

To flaggfolk sørger for at containere landes ombord på en supplybåt. Foto.

Klemfarer kan unngås dersom man følger prosedyrer og har riktig holdning til farene. Klemskader kan forårsake alt fra en vond fing til tap av liv.

 

En boredekksarbeider jobber i toppen av ramriggen, boretårnet. Han bruker ridebelte til å sikre seg med. Foto.

Prosedyrer kan være livreddende

Klemfare henger mye sammen med arbeid på bevegelig utstyr. Bevegelig utstyr er vanligvis styrt ved hjelp av teknologi og hydraulikk, og ofte fjernoperert. Når man ikke er fysisk i nærheten av utstyret som kjøres, er det vanskelig å ha full oversikt i hele området, derfor er respekten for rød sone veldig viktig. Hydraulisk utstyr har enorme krefter som ikke stopper bevegelsene om det treffer en menneskekropp. Prosedyrene rundt rød sone og arbeid på bevegelig utstyr er med på å forebygge klemskade på boredekk. Men det er ikke bare på boredekk det forekommer klemskader. Klemskader skjer hvor som helst, også i hjemmet.

En boredekksarbeider går på toppen av en stabel med oljepipe på en oljeplattform. Foto.

Mindre skader kan også unngås

Det finnes mange former for klemskader. De mest vanlige og det en tenker først på er klemskader på hender og føtter. Dette fordi det er hendene man bruker mest i en arbeidssituasjon og som derfor oftest er i en situasjon hvor det er fare for å få en klemskade. Beina er alltid under oss og det er fort gjort at noe en løfter på blir satt oppå foten. Denne type skade kan være alt fra en liten skade, som krever et plaster eller en ispose, til en større kvestelse som ender opp i et sykehusopphold.

Opp gjennom årene er det mange arbeidstakere som har blitt arbeidsuføre grunnet klemskader på hender og føtter, derfor er det viktig å være konsentrert i alle arbeidssituasjoner. Når hendelsen skjer, da skjer det fort. Det er uansett viktig og riktig å oppsøke sykepleier om bord om man kommer ut for en klemskade. Uten nødvendig førstehjelp kan skaden bli mye verre enn den trenger å være.

Det er viktig å bruke det verneutstyret som er tilgjengelig og påkrevd. Vernesko med ståltupp har reddet en del tær fra å bli brukket. Små hendelser som hadde medført skader med vanlig skotøy.
Det finnes også hansker som tar av for de minste og mest vanlige skader på hendene. Bruk det utstyret du får utlevert og som er tilgjengelig på installasjonen. Klemskader på hender og føtter ender sjelden eller aldri med dødsfall.

Alvorlige hendelser

Det finnes også mye mer alvorlige former for klemskader. Da snakker man om klemskader som påføres andre steder på kroppen og som kan ende i invaliditet eller i verste fall død. Denne type klemskader oppstår som oftest når man er i en kritisk arbeidssituasjon og man mister oversikt over situasjonen. Det kan være en løfteoperasjon av forskjellig art eller det kan være i forbindelse med arbeid på og med bevegelig utstyr.

For å forstå farene og konsekvensene ved å bryte prosedyrer og retningslinjer som arbeidstaker, skal vi se på noen eksempler på hvor galt det kan gå om en blir utsatt for denne alvorlige typen klemskade. Og det er ikke alltid det er den som blir utsatt for skaden som har brutt noen prosedyrer.

Kran- og løfteoperasjon
"En mann kom i klem under et løft på pipedeck. Løftet ble foretatt i en blindsone uten at man hadde forsikret seg om at området var uten folk. 
Personen omkom."
Når man går inn på pipedeck skal man melde fra til områdeansvarlig personell, det er vanligvis en flaggmann. Da er det kjent at du oppholder deg i området og du kan bortvises før løfteoperasjoner starter i området.

Boreaktivitet
"En boredekksarbeider som var i ridebelte for å frigjøre et borerør, ble klemt mellom øvre rørhåndteringsarm og et borerør. Personen omkom."

Det er særdeles viktig å ha ryggen fri under enhver løfteoperasjon. Dette for at man skal ha mulighet for å løpe i sikkerhet om man ser at løftet kan gå galt. 
Har du noe som hindrer deg i å ha fri rømningsvei vil det være stor fare for en alvorlig klemskade.