Fagstoff

Isolering for arbeid med og på bevegelig utstyr

Publisert: 01.09.2015, Oppdatert: 26.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Sentralt fra emnet:

  • Klemfare
  • Isolasjonssertifikat
  • Arbeidstillatelse
  • Prosedyre
  • Holdning

Boredekksarbeider. Foto.

 

Arbeid med og på bevegelig utstyr krever forståelse for kreftene som kan utløses dersom det går galt. Ved bruk av prosedyrer og sjekkpunkter kan skader unngås.

 

Respekt for store krefter

Det er meget strenge regler for arbeid med og på bevegelig utstyr. Bevegelig utstyr er hydraulisk og høyteknologisk med enorme krefter, f.eks. Topdrive, Iron Rouchneck, osv. Det kan opereres og kontrolleres med et kjørepanel som ikke nødvendigvis er i nærheten av selve utstyret. Kommer man i veien for denne type utstyr er det bare et spørsmål om hvor stor skaden på en person blir.
Om man følger prosedyrene som gjelder for arbeid med og på bevegelig utstyr, vil faren for at en blir påført store skader reduseres betraktelig.

 

Isolasjonssertifikat

Skal en jobbe med eller på et bevegelig utstyr kreves et isolasjonssertifikat og i noen tilfeller en arbeidstillatelse. 
Et isolasjonssertifikat er et skjema som viser at det bevegelige utstyret er hydraulisk/elektrisk/pneumatisk isolert (tatt ut av bruk) og derfor ikke kan eller skal tas i bruk. Det er to typer isolasjonssertifikat. Hvilket sertifikat som brukes, er avhengig av omfanget arbeidet har i forbindelse med det bevegelige utstyret.

Lokalt isolasjonssertifikat

Den ene typen er et lokalt isolasjonssertifikat som fylles ut om det er en mindre arbeidsoperasjon som skal gjøres. Lokalt isolasjonssertifikat krever ikke arbeidstillatelse. Her stenges styringssystemet, enten det er hydraulisk, elektrisk eller pneumatisk. Deretter prøvekjøres utstyret slik at man er sikker på at riktig sted er avstengt og klart til å starte arbeidet. 

Eksempler på slike mindre arbeidsoperasjoner er: daglig/ukentlig vedlikehold som tar relativt kort tid, slangebrudd på hydraulikkslanger, skifte av dimensjoner på forskjellig utstyr eller generelt renhold av utstyret. Slikt arbeid gjøres uten stopp ettersom det ikke er avhengig av for mye reservedeler for å utføre arbeidet. Dette er også arbeid av en slik art at det kan avsluttes og avisoleres ganske raskt om utstyret må tas i bruk. Når arbeidet er ferdig er det viktig å avisolere utstyret og signere ut nødvendige papirer.

Langvarig isolasjon av utstyr/område

En annen type arbeidsoperasjon hvor det kreves isolasjonssertifikat sammen med arbeidstillatelse er arbeid hvor det kan være behov for å ha utstyret avstengt i flere dager. Grunner for å ha utstyret avstengt (isolert) i flere dager kan være at det er et stort arbeid som tar tid.

Ettersom slikt arbeid ofte kommer i konflikt med andre operasjoner om bord (boredekk), må det planlegges slik at det kan gjøres med minst mulig stans i framdriften. I noen tilfeller kan det skje at det ikke er reservedeler ombord og man må vente på disse for å kunne ferdigstille jobben. Når man stenger av utstyr for slike store jobber, gjøres dette på samme måte som med et lokalt isolasjonssertifikat. Det blir også prøvekjørt for å se at riktig sted er avstengt (isolert). I tillegg skal styringssystemet være fysisk avlåst med en hengelås som har et nummer på seg. Hengelåsens nummer skal også kunne finnes igjen på isolasjonssertifikatet.
Når arbeidet er ferdigstilt, avisoleres utstyret, hengelås fjernes, og nødvendige papirer signeres ut før utstyret kan tas i bruk igjen.

Alle prosedyrer og retningslinjer skal virke som barriere for personell som jobber på en offshoreinstallasjon. Når prosedyrer og retningslinjer etterleves vil det være liten sannsynlighet for at det oppstår skader på materiell eller personer.