Fagstoff

Rød sone på boredekk

Publisert: 31.08.2015, Oppdatert: 26.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Sentralt fra emnet:

  • Personell-sikkerhet
  • Bevegelig utstyr
  • Fallende gjenstander
  • Varsling
  • Ansvar

Boredekksarbeidere på Oseberg 3. Foto. 

Rød sone på boredekk er et av de beste sikringstiltak som er innført for boredekksarbeidere på norsk sokkel.

 

Rød sone på boredekk

Rød sone er et begrep som først ble introdusert på starten av 2000-tallet. Det begynte med en sone som skulle stenge av en liten del av boredekk. Nærmere bestemt i det området der topdrive opererte. Denne sonen har etter hvert blitt utvidet og omhandler i dag et område der det er fare for fallende gjenstander. Ikke bare fra topdrive, men fra hele boreriggen og alt bevegelig utstyr som er tilknyttet området.

Rød sone boredekk. Illustrasjon.Rød sone på boredekk 

Varsling om entring

Rød sone er et område det ikke er lov til å bevege seg inn i når det er utstyr i bevegelse, eller uten tillatelse fra driller. Det vil si at om man ønsker å gå inn i rød sone for å gjøre en jobb når alt utstyr står i ro, må man fortsatt ha tillatelse før man kan entre sonen. Dette fordi driller, til enhver tid, skal ha oversikt over hva som skjer i sonen før det oppstår behov for å kjøre noe utstyr. Når man er ferdig med nødvendig opphold i rød sone, skal man gi beskjed om dette. Driller vil også alltid stille spørsmål om alle er ute av rød sone før oppstart av utstyr.

Rett til å stanse arbeid

Alt personell som er involvert i arbeidsoperasjoner på boredekk har et ansvar for at rød sone respekteres og etterleves etter beste evne. Dersom driller prøver å starte en operasjon før alle er ute av den røde sonen, kan enhver som er i området gripe inn og stanse arbeidet.


Opphavsmann: Statoil