Ekstern ressurs: Dokument

Bruk av ridebelte

Publisert: 17.08.2015, Oppdatert: 20.03.2017
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Boredekksarbeider i toppen av boretårn. Foto.      Klikk på bildet for å komme til håndboken.

Bruk av ridebelte/personellvinsj

Utdrag fra 078 – Anbefalte retningslinjer for bruk av ridebelte:

Bruk av ridebelte skal begrenses, og må aldri betraktes som en rutineoperasjon.

Aktiviteter som medfører bruk av personell i ridebelte skal være planlagt, risikovurdert og basert på frivillighet.

Vinsjoperatør, signalgiver samt personen i ridebeltet skal ha praktisk erfaring med operasjon i ridebelte og ha kjennskap til mulige farer. Signalene som benyttes er STANS, LÅR og HIV, og de skal alltid ha visuell kontakt.

Bli kjent med hele dokumentet. Klikk på lenken.