Oppgave: Yrkessituasjon

Arbeid på HC-førende utstyr

Publisert: 01.09.2015, Oppdatert: 18.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Lekkasje i rør. Foto.  

Når vi skal jobbe på trykkførende utstyr, må vi følge riktige prosedyrer i forkant, underveis og som avslutning av arbeidet. Alle involverte og ansvarlige skal være informert og forstå oppdraget. I tillegg er det egne regler for verifikasjon ved arbeid på HC-førende utstyr.

Eksempel

Utføre: En person utarbeider isoleringsplan.
Verifisere: En annen kompetent person verifiserer denne.

Utføre: En person setter isoleringene/barrierene.
Verifisere: En annen kompetent person verifiserer at alle isoleringene er satt riktig.

Utføre: En person tilbakestiller isoleringene/barrierene.
Verifisere: En annen kompetent person verifiserer tilbakestillingen.

Arbeid på trykkluftsystem. Illustrasjon.Reparasjonsarbeid Håndbok flensearbeid (NOROG) 

Oppgave

Du skal skifte ut en flensovergang på en prosessrørledning om bord. Systemet er gammelt og flensen har begynt å "svette", noe som er et tegn på at det begynner å lekke.

Lag en presentasjon av jobben din
Forklar prosedyre for dokumentasjon, forberedelsene, arbeidsprosessen, varslingsrutiner og avslutning av arbeid og dokumentasjon.

Presentér for arbeidslaget (klassen) slik at alle om bord er informert.

Oppfølging

Arbeidslaget (klassen) stiller spørsmål til jobben slik at alle er riktig informert.

Hadde du tenkt på alt?