Fagstoff

Matsvinn: Stygge grønnsaker

Publisert: 12.08.2015, Oppdatert: 05.03.2017

  Det vi kaster av mat i Norge, kunne gitt tilstrekkelig næring til rundt fem millioner mennesker, ifølge matforskningsinstituttet Nofima. Men nå har myndighetene og matbransjen undertegnet en intensjonsavtale om å redusere svinnet av mat. Initiativet skal bidra til å redusere miljø- og ressursproblemene knyttet til matsvinn i Norge og fremme en bedre utnyttelse av maten.