Fagstoff

Matsvinn

Publisert: 17.09.2015, Oppdatert: 05.03.2017
  

Matavfall. FotoMaten som blir til søppel, utgjør store verdier og kunne mettet mange mennesker.   

 

 

Vil du vite mer om avtalen mellom matbransjen om myndighetene, kan du gå til ForMat – forebygging av matsvinn.

Det vi kaster av mat i Norge, kunne gitt tilstrekkelig næring til rundt fem millioner mennesker, ifølge matforskningsinstituttet Nofima. Men nå har myndighetene og matbransjen undertegnet en intensjonsavtale om å redusere svinnet av mat. Initiativet skal bidra til å redusere miljø- og ressursproblemene knyttet til matsvinn i Norge og fremme en bedre utnyttelse av maten.

Forbruker Marius Dalen medgir at det blir litt matsvinn hjemme, men han forsøker likevel å unngå det. I videoen ser du hvordan.

Hver og en av oss kaster i snitt 46 kilo mat i året – hver femte bærepose vi fyller opp og tar med hjem, ifølge miljøstatus.no. Og da er ikke svinn i landbruket og det som blir kastet fra restauranter og institusjoner, tatt med i beregningen.

Myndighetene definerer matsvinn som «mat som kastes, men som på et tidspunkt kunne eller skulle vært spist av mennesker, til forskjell fra uunngåelig matavfall som bein, skall, produksjonsrester og lignende».

Tallerken med matrester. FotoRestaurantbransjen må også finne måter å redusere avfallsmengden på. Her går mye næringsrik mat tapt.  

 

Fakta om matsvinn

Bransjesamarbeidet ForMat, som eies av Matvett AS, har kartlagt hvor matsvinnet skjer. Ifølge ForMat var matsvinnet på 361 000 tonn i 2013, og fordelte seg slik:

  • 60 000 tonn i matindustrien
  • 2000 tonn i grossistleddet
  • 68 000 tonn i butikkleddet
  • 231 000 tonn hos forbrukerne

(Kilde: Miljøstatus)