Fagstoff

Programmering

Publisert: 04.02.2016, Oppdatert: 05.03.2017

I denne oppgaven tar vi utgangspunkt i ladderdiagram.

Programmering. Foto.    

For noen PLS-typer finnes det en PLS-simulator tilgjengelig. Hvis PLS-programmet har en slik simulator, enten innebygd eller som tilleggsmodul, vil det være mulig å teste ut om PLS-programmet fungerer som ønsket, før vi laster det ned til en «ekte» PLS.