Fagstoff

Tilordningsliste

Publisert: 27.01.2016, Oppdatert: 07.08.2017

I en tilordningsliste skriver en ned hvilke komponenter som er koblet til innganger og utganger på PLS-en, og hvilken funksjon de enkelte skal ha. Det er viktig at denne listen er korrekt ført i forhold til tegningen og oppkoblingen som er gjort. En god beskrivelse gjør det lettere å programmere den.

Tilordningsliste blir også kalt symbolliste eller IO-liste som er en forkortelse for input (I) og output (O).

Tilordningsliste. Foto.