Fagstoff

PLS

Publisert: 27.01.2016, Oppdatert: 05.03.2017

Fullt oppkoblet anlegg. Foto. En PLS erstatter jobben til hundrevis av kontaktorer og releer. Den benyttes i dag mye i industrien for å gjøre styring og prosesser enklere og samtidig mer avansert. Det gjelder alt fra lys og varmestyring i boliger til store og avanserte automasjons- og prosessanlegg i oljeinstallasjoner og skip.

Oppbygging og funksjon

 

En PLS (programmerbar logisk styring) er en liten datamaskin. Som andre datamaskiner består den av maskinvare, prosessor og RAM-minne, operativsystem og applikasjonsprogram. I tillegg har den optocoupler-innganger og relé-utganger for å motta og sende signaler.

PLS skisse. Foto. 

Nedenfor ser du to varianter.

  • Den øverste er en enkel kompakt PLS som er produsert for å ivareta enklere operasjoner.
  • Den nederste er en modulbasert PLS som kan bygges ut etter behov. Disse er produsert for å ivareta større og mer avanserte funksjoner.

Kompakt og modulbasert PLS. Tegning. 

Digitale og analoge signaler

Det finnes to typer signaler som frakter informasjon: analoge og digitale.

Analogt signal er et kontinuerlig signal som varierer over tid. Analoge signaler representerer ofte verdien til en størrelse som eksempelvis elektrisk spenning, temperatur, trykk og så videre. Noen standardiserte signaltyper innenfor automatiseringsfaget er 0–10 V, 4–20 mA, 1–5 V.

Digitalt signal er et ikke-kontinuerlig signal. Det består av nuller og enere. Vi betegner dette som «0–1», «av–på», «lav–høy». Det digitale signalet som benyttes på inngangene og utgangene på denne PLS-oppgaven, er enten av eller på. En lysbryter kan være av eller på. En inngang eller en utgang på PLS-en kan være av eller på, 0–1 eller lav–høy.

Innganger og utganger

Utgangspunktet er en PLS som benytter seg av digitale signaler.

  • Digitale signaler er ofte brukt som enten «av» eller «på» («0» eller «1»).
  • På inngangene kan vi koble til brytere.
  • På utgangen kan vi eksempelvis koble til kontaktorer, releer, spoler og signallamper.
  • Dersom vi skal koble til noe som trekker litt strøm, er releer og kontaktorer løsningen.

Med å trekke spolen til en kontaktor eller et relé kan selve kontaktoren eller releet slå av eller på utstyr som trekker mer strøm. Et eksempel kan være at en PLS slår av eller på en kontaktor, og kontaktoren slår av eller på en motor.

Strømforsyning

strømforsyning. Foto.  Til PLS-en som benyttes i dette oppdraget, er det benyttet 24 V DC på inngangene og 230 V AC på utgangen.

Strømforsyningen består da av en funksjon som transformerer spenningen fra 230 V til 24 V (se trafoprinsippet). I tillegg blir det benyttet en likeretter som gjør spenningen om fra vekselspenning til likespenning (se likeretterprinsippet).

Funksjonsrett og forlegningsrett

En tegning kan i hovedsak utføres på to måter. Den kan tegnes forlegningsrett eller funksjonsrett. Den som bestiller et anlegg, kan i enkelte tilfeller spesifisere hvordan tegningen skal utføres. En funksjonsrett tegning forteller oss ikke hvor selve ledningen skal legges, men hvordan det skal kobles for å virke. En forlegningsrett tegning viser spesifikt hvor lederen skal være (se eksempel på hoved- og styrestrømsskjema).