Fagstoff

Fra maskinforskriften

Publisert: 27.01.2016, Oppdatert: 05.03.2017

Nærbilde av en maskin. Foto.

Arbeidsmiljøloven sier at den som produserer, importerer, selger, leier eller låner ut maskiner og annet arbeidsutstyr, skal sørge for at det er i samsvar med lovkravene før arbeidsutstyret leveres til bruk. Maskinforskriften inneholder forslag til hvordan en kan imøtekomme kravene i loven. Nedenfor skal vi se på noen av disse.

Fargemerking på ledere

(Utdrag hentet fra paragraf 13.2.4.)

Fargebruk i styreskap, hvor fargemerking brukes for identifisering av ledere. Det anbefales at de merkes slik:

Sort

AC og DC forsyningskretser

Rød

AC styrekretser

Blå

DC styrekretser (kan skille + og – ved hjelp av fargen hvit)

Oransje

unntatte kretser

 

Krav til ledertverrsnitt for styreledere

Ledertverrsnitt for styreledere. Foto. 

Generelle krav

Ledere og kabler skal velges slik at de er egnet for de driftsforhold som kan forekomme (f.eks. spenning, strøm, beskyttelse mot elektrisk sjokk, forlegningsmåter) og de ytre påvirkninger som kan forekomme (f.eks. omgivelsestemperatur, vann, korrosive stoff, mekaniske påkjenninger under montasje og drift, og brann). Ledere skal vanligvis være av kobber.

Farger på brytere og signallamper

Brytere og signallamper. Foto.   Brytere

Farge
Betydning
Forklaring og eksempel

Rød

Nødsituasjon

betjenes ved farlig tillstand eller nødsituasjon, eksempel nødstopp

Gul

Unormal

betjenes dersom noe unormalt har oppstått

Blå
Obligatorisk
betjenes dersom det skal utføres en bestemt handling

Grønn

Normal

betjenes for å starte en normal funksjon, eksempelvis en motor

Hvit

Ingen definert betydning

for igangsetting av funksjoner som start/stopp

Grå

Ingen definert betydning

for igangsetting av funksjoner som start/stopp

Sort

Ingen definert betydning

for igangsetting av funksjoner som start/stopp

 

Signallamper

Farge
Betydning
Forklaring/eksempel

Rød

Nødsituasjon

En farlig situasjon eller en feil har oppstått

Gul

Unormal

Unormal situasjon, men ikke nødvendigvis farlig

Blå
Obligatorisk
Varsel om at operatør må foreta en handling

Grønn

Normal

Driften er normal

Hvit

Ingen definert betydning

Kan brukes for å indikere annet som gir informasjon

 

Krav til stoppfunksjon

Det er tre kategorier av stoppfunksjoner:

Stoppkategori 0:

Stopp ved umiddelbart å bryte krafttilførselen til drivinnretningene (dvs. et ukontrollert stopp).

Stoppkategori 1:

Kontrollert stopp ved å opprettholde krafttilførselen til drivinnretningene for å stoppe maskinen og frakoble krafttilførselen når maskinen har stoppet.

Stoppkategori 2:

Kontrollert stopp ved å opprettholde krafttilførselen til drivinnretningene.

 

Krav til nødstoppNødstoppbryter. Foto.

Nødstopp skal fungere enten som stoppkategori 0 eller som stoppkategori 1. Ved valg av stoppkategori for nødstopp skal risikovurderingen legges til grunn.

I tillegg til kravene for stopp, gjelder disse kravene til nødstoppfunksjonen:

  • Den skal overstyre alle andre funksjoner og driftsformer.
  • Krafttilførselen til drivinnretningen som kan forårsake farlige forhold, skal enten brytes umiddelbart (kategori 0) eller styres slik at farlig bevegelse stoppes så raskt som mulig (kategori 1) uten å skape farer.
  • Tilbakestilling skal ikke gjøre at maskinen starter opp igjen.